Section 4

POLITISK SYSTEM

Den kolombianske grunnloven fra 1991 definerer Colombia som en demokratisk republikk, med stor grad av selvstyre til de ulike distriktene som landet er delt inn i.

Det at Colombia er en republikk, vil si at sjefen for staten og sjefen for regjeringen – den øverste administrative sjef - er en president, slik som i USA. I Norge derimot er sjefen for regjeringen statsministeren, som i skrivende stund heter Jens Stoltenberg og kommer fra Arbeiderpartiet.

Presidenten i Colombia heter Juan Manuel Santos, og kommer fra partiet Partido Social de Unidad Nacional, også kalt «U-partiet». Presidenten i Colombia blir valgt i direkte valg, for en periode på 4 år. Det er ikke mulig å sitte mer enn to perioder, åtte år totalt. I presidentvalget vinner den som får halvparten av stemmene pluss én stemme – slik at kandidaten får et flertall. Hvis ingen av kandidatene får flertall i første runde, holdes et nytt valg tre uker senere, der kun de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde deltar.

I samfunnsvitenskapen snakker en om tre institusjoner; den utøvende, lovgivende og dømmende makt. Den utøvende makt er regjeringen, og i Colombias tilfelle, også presidenten, som sjef for regjeringen.

Den lovgivende makt, er som navnet forklarer, den makten som lager lover, og det er folkeforsamlingen, der de folkevalgte representantene sitter. I Norge er dette Stortinget. Når vi har stortingsvalg, stemmer man i hvert fylke, og de partiene som får flest stemmer i de ulike fylkene, sender sine representanter til Stortinget.

I Colombia heter folkeforsamlingen «Kongressen», og består av to deler; «Senatet» og «Representantkammeret» (på spansk: Cámara de Representantes). Representantene i Kongressen (i begge delene) blir valgt for fire år av gangen, med mulighet for forlengelse. De blir valgt gjennom direkte valg i de 33 distriktene som Colombia er delt i. Distriktene tilsvarer det vi i Norge kaller fylker.

I Senatet sitter det for tiden 102 representanter, der 100 av dem er valgt i distriktene, mens de siste 2 er representanter fra urbefolkningen.

Den andre delen av Kongressen, Representantkammeret, består av 166 representanter. 161 av dem er valgt i de ulike distriktene, 2 representerer afro-colombianerne, 1 representerer indianerne, 1 representerer colombianere i utlandet, og den siste politiske minoriteter.

Funksjonen til Kongressen er, som nevnt, å lage lover, men også å kontrollere regjeringen og statsapparatet. Kongressen er også den instansen som kan endre på grunnloven.

Den siste institusjonen er den dømmende makt, og er domstolen. Som i Norge har Colombia en høyesterett, som er den øverste rettsinstansen.

Som sagt er Colombia delt i 33 distrikter, eller «departamentos» på spansk. Disse distriktene er satt sammen av «municipios», det vi på norsk ville kalt kommuner. Som fastslått i grunnloven fra 1991, har Colombia stor grad av selvstyre. Selv om de har en sentralmakt – presidenten, regjeringen og Kongressen – har altså hvert distrikt, og hver kommune, krav på å styre seg selv.

På distriktsnivå skjer dette gjennom en valgt guvernør, og et distriktsstyre. Både guvernøren og distriktsstyret blir valgt for en periode på 4 år gjennom valg. Distriktsstyrene består av ikke mindre enn 11 representanter, og ikke mer enn 31. For å sammenligne med Norge, kan man si at en fylkesordfører blir det samme vervet som en guvernør, og at distriktsstyrene er fylkesting. Det er allikevel ikke helt rett, fordi i Norge «utgår» fylkesordføreren av fylkestinget, litt som at statsministeren «utgår» fra det partiet på Stortinget med høyest oppslutning. I Colombia er derimot guvernøren valgt gjennom et eget valg.

På kommunenivå, eller i «los municipios», blir det valgt en ordfører - på spansk «alcalde». Ordføreren blir valgt i valg, for fire år. Det blir også samtidig valgt et «kommunestyre», som i Colombia kalles «Concejo». Representantene i dette styret blir også valgt for fire år.

(For å se all informasjonen i denne infografikken kan du enten bruke drag&drop eller bruke pilene på knappene under for å bla deg nedover.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>