Regnskogen: En forutsetning for livet på jorden


Regnskogen produserer oksygenet vi puster, den lagrer CO2 som vil forhindre katastrofene en fortsatt global oppvarming vil føre til, den har gjennom millioner av år utviklet hundretusentalls arter av planter og dyr som menneskeheten i århundrene som kommer vil bruke til å utvikle medisiner og næringsmidler.Denne regnskogen er vi i ferd med å hogge ned.58,5% av Colombias landareal består av regnskog. Rundt 1200 kvadratkilometer av denne skogen hogges ned årlig. Årsakene er blant annet utvinning av trevirke, anleggelse av plantasjer for utvinning av palmeolje, beitemarker for kvegdrift, minevirksomhet og oljeboring.

En av de viktigste årsakene til avskogingen i Colombia er imidlertid kokainindustrien. Omlag 400 kvadratkilometer regnskog hogges årlig for å gjøre plass til kokadyrking med tilhørende virksomhet. Dette tilsvarer 57 000 fotballbaner om året. Eller 6,5 fotballbaner i timen.

I tillegg slippes det ut flere hundre millioner liter med giftige kjemikalier ut i jungelens økosystemer fra de provisoriske laboratoriene som produserer kokainet.

Men den aller alvorligste konsekvensen for regnskogen av kokaintrafikken er imidlertid alle de andre illegale aktivitetene kokainbandene iverksetter for å maksimere sin inntjening. Dette bidrar til en deinstitusjonalisering av regionen og vanskeliggjør alle andre tiltak som tar sikte på å REDD'e regnskogen.

Lær mer om dette og om regnskogens betydning i kapitlene som vil lanseres i denne reportasjen utover høsten.Se sist publiserte kapittel her

TRE NORDMENN
I AMAZONAS

Kokadyrking og kokainproduksjon er en av de alvorligste truslene mot regnskogene og deres biodiversitet i Sør-Amerika. Les mer om hvordan og hvorfor i dette kapittelet.
Kontakt Oss

 
   
 
×
 

Register Using FB

By using our facebook register you will be able to register to our site using your facebook account. Once you are registered your data will be saved in our secure facebook database.

 
Register with Facebook