USA: Kokadyrking opp 100% i Colombia siden 2013

Ifølge fjorårets tall fra UNODC (som vi skrev om her) økte arealet med kokamarker i Colombia med 42% fra 2013 til 2014 – fra 48 000 til 69 000 hektar.

Nå har USAs Office of National Drug Control Policy  (ONDCP) kommet med sine tall for 2015. Økningen fra 2014 til 2015 var også på 42% – fra 112 000 til 159 000 hektar. Fra 2013, da byrået estimerte arealet til 80 500 hektar, er økningen på hele 100%.

Kursfall og fredsforhandlinger

Eksperter hevder at det ikke er én enkelt årsak til dette, det er en rekke omstendigheter som her sammenfaller og har ført til denne veksten:

For det første har den kraftige svekkelsen av colombiansk pesos mot amerikansk dollar og euro gjort kokain eksepsjonelt billig i markedet. Mot dollar har den colombianske valutaen nesten mistet halvparten av sin verdi. Og når kostprisen halveres blir narkotrafikantenes avanse målt i prosent fordoblet.

En annen faktor som antas å ha bidratt er fredsforhandlingene som FARC-geriljaen er i ferd med å fullføre med colombianske myndigheter på Cuba. En av delavtalene tar for seg kokaøkonomien og det legges opp til overgangsordninger og subsidiering (crop substitution) for at kokabønder skalkunne skifte til legale vekster. Det spekuleres derfor i at mange bønder tar opp kokadyrking nå før fredsavtalen for å bli tilgodesett med disse nye ordningene.

Gull og koka

Nyhetsmagasinet Semana vektlegger i en artikkel betydningen av Colombias illegale gullgruver for kokaøkonomien. Denne ulovlige gullutvinningen har fått et enormt omfang i Colombia de siste årene. Noe av årsaken er at i de perifere områdene der det anlegges kokamarker, utvider gjerne de kriminelle interessene sine aktiviteter med illegale gullminer. Og vice versa: i regioner med mye illegal gruvedrift som styres av gerilja eller paramilitære grupepr, er det også optimale forhold – “sikkerhetsmessig” – for å drive med kokadyrking.

Denne illegale gullutvinningen er en økologisk katastrofe for landet, og myndighetene har slått hardt ned på virksomheten de siste par årene, blant annet ved å sprenge de svære maskinene som anvendes. I tillegg har prisen på gull falt kraftig på verdensmarkedet. Til sammen har dette resultert i at mange tilsynelatende har konvertert fra illegal gullutvinning til kokadyrking.

Glysofat-sprøyting innstilt

Videre vedtok Colombia i fjor å innstille sprøytingen av plantegift (glysofat) fra fly over kokamarker. Dette vil ventelig også bidra til øke kokaarealet, men det har ikke påvirket veksten fra 2014 til 2015 siden dette vedtaket ble satt ut i livet etter at målingene hadde blitt foretatt.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>