sentral-america

Land-centroamerica2title_sentralAmerica 


På 70- og 80-tallet gikk kokainrutene til USA med fly eller båt gjennom Karibia. Ettersom USA lyktes med å kontrollere sitt sørlige luftrom og havområder, ble kokainrutene lagt om til å krysse den meksikansk-am

erikanske grensen på 90-tallet. Dette sammenfalt i tid med de kolombianske kartellenes (Medellín og Cali) sine fall tidlig på 90-tallet, og meksikansk kokainmafia tok over kontrollen over den mest lukrative delen av kokaintrafikken: innførselen til USA. (Disse meksikanske grupperingene betegnes i dag karteller, selv om de ikke har monopolisert kokaintrafikken slik de to kolombianske kartellene hadde).

90% av kokainet som ankommer USA kommer via Mexico. Det meste kommer landeveien over grensen mot Texas, men noe kommer også over grensen til California og Arizona. Så godt som alt dette kokainet er produsert i Colombia, 70% går til Mexico langs stillehavskysten, 20% langs den karibiske kysten og 10% fra Venezuela via de karibiske øystater. Det er hovedsaklig kolombiansk kokainmafia som står for disse leveransene til de meksikanske kartellene.

Kokaintrafikken gjennom Mexico forløp ganske smertefritt sett fra kokainkartellenes perspektiv inntil partiet som hadde styrt Mexico i 80 år, PRI, mistet makten i år 2000. Det har fremkommet indikasjoner på at dette autoritære og korrupte styret i Mexico hadde avtaler med kartellene fordelte områder og smuglerruter mellom dem, og dermed forhindret voldelige sammenstøt mellom myndighetene og kartellene, og dem imellom. Da Vicente Fox overtok som president i 2000 ble denne stilltiende avtalen avviklet og Mexicos narkotikavoldproblem begynte for alvor. Dette sammenfalt med et fallende kokainmarked i USA som førte til mer intens rivalisering kartellene i mellom om kontroll over smuglerrutene, i tillegg til at disse arbeidet aktivt for å stimulere kokainmisbruket internt i Mexico med tilhørende krig om kontrollen over disse interne markedene.

Etter at president Felipe Calderón ble innsatt som president I 2006 og satte inn hæren mot kokainkartellene har vel 100 000 mennesker blitt drept i Mexico. I samme periode har myndighetene arrestert vel flere titusen kartellmedlemmer, men rekrutteringen ser ikke ut til å utgjøre noe problem for kartellene i det fattige landet. Det anslås at de meksikanske kokainkartellene tjente vel 2,9 milliarder dollar på denne trafikken i 2008, kun drøyt 8% av det salget av det samme kokainet innbringer i USA.

Kokainkartellene har i økende grad benyttet sine kokainfinansierte organisasjoner til andre kriminelle aktivitetersom menneskehandel, kidnapping av migranter på vei til USA, utpressing osv.

Tidligere ble kokaint levert direkte i Mexico, men på grunn av intensivert kontroll i Mexico blir kokainet nå i stigende grad fraktet med fly eller båt til andre land i Mellom-Amerika og derfra fraktet landeveien til Mexico.

På grunn av den meksikanske statens offensiv mot kokainkartellene, har disse flyttet større del av sin virksomhet til de mellomamerikanske landene sør for grensen, som Guatamala, Belice og Honduras. Disse landene er alt for små og fattige til å kunne bekjempe kokainmafiaen på en effektiv måte, og de er dessuten gjennomsyret av korrupsjon på alle samfunnsområder – et problem som både forverres av kokaintrafikken, og som forenkler den. Disse landene er nå blant de voldeligste steder på jorden, og myndighetene står nærmest maktesløse. I Guatemala ender for eksempel kun ett av 20 drap med domfellelse.