Kokainprodusenter forårsaker miljøkatastrofe i regnskogen

380370_153933_1Verdens to antatt største kokainleverandører, FARC-geriljaen og den neoparamilitære gruppen Los Urabeños i Colombia, samarbeider om illegal gullutvinning som har dramatiske konsekvenser for den sårbare Chocó-regnskogen på Colombias stillehavskyst.

Dette hevder general Adolfo Palomino i det colombianske politiet i et intervju med nyhetsmagasinet Semana. Han viser til at det er lederen for FARCs 34. front, alias ‘Chaverra’, som styrer den ulovlige aktiviteten sammen med den narkoparamilitære organisasjonen Los Urabeños. Eierne av de ulovlige gullvaskingsanleggene må betale en avgift per utvunnet gram til kokainbandene som har kontrollen over området.

Utvinningen foregår ved at gravemaskiner graver seg innover i jungelen fra elvebredden (bildet over) for å slippe til en “draga” (som en kan se på NRK-innslaget) – et flytende produksjonsanlegg som suger opp masse fra elvebunnen og vasker ut gullkorn. Gullet blir så rengjort med cyanid eller kvikksølv som slippes ut i elven.

Se NRK Walkabout besøke en av disse ulovlige minene sammen med Cocaine.no

Konsekvensene av virksomheten er dramatiske. For det første går kjemikaliene som benyttes ut i jungelens økosystemer og gjennom fisken som menneskeføde fører den også til helseskader for lokalbefolkningen.

errosjonDernest fører gravemaskinenes utgravinger til at regnskog blir jevnet med jorden, 4000 hektar i Chocó-jungelen så langt ifølge general Palomino. På grunn av sårene som etterlates i landskapet, anslås det at det vil ta 200 år før jungelen har gjenvunnet det tapte arealet.

En annen type miljøskade, er forurensning av elvene med jord. For 20 år siden var elvene i Chocó glassklare. Nå er de brune og ugjennomsiktlige på grunn av denne aktiviteten, og dette rammer blant annet de biologiske syklusene som foregår i dette økosystemet.

Et annet problem er errosjon: på grunn av utgraving og deponering av de store massene, endrer elvene i regionen elveløpet. Dette skaper store problemer for lokalbefolkningen som opplever at deres hus og landsbyer raser ut i elven. Bildet over av Nils og Ronny fra Walkabout som trer i land i en landsby i dette området, viser hvordan en har prøvd å stanse denne prosessen ved å sette opp jernforskalinger.

Se mer om problemet på NRK-programmet Walkabout (fra 25:00) der Cocaine.no deltok som guide inn i denne jungelen som altså styres av gerilja og paramilitære. Se også intervjuene under fra en reportasje vi laget i 2011 om det samme temaet.


Hamilton Valoyes er veterinær og fungerer som en såkalt «sosial leder» for et lite samfunn i Chocó-regnskogen. Her forteller han om hvordan utvinningen av gull foregår i regnskogen og hvilke skader det påfører mennesker og natur.

 

 


William Klinger er direktør for det kolombianske forskningsinstituttet med ansvar for miljøforskning på den kolombianske Stillehavskysten, IIAP. Hør her hans synspunkter på truslene mot den enorme Chocó-regnskogen – verdens mest regnfulle sted – som ligger på denne kysten.
 

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>