Hvorfor førte prisen på lime til borgerkrig i Michoacán, Mexico? – Del 2

Vi avsluttet forrige artikkel om selvforsvarsgruppene i den mexicanske delstaten Michoacán med spørsmål om det kan være fare for at disse utvikler seg til narkoparamilitære styrker, slik AUC var i Colombia i årene rundt siden årtusenskiftet – organisasjonen som sto bak massakrer på titusenvis av sivile og som var en viktig årsak til landets flyktningekatastrofe.

Som vi så, påberoper selvforsvarsstyrkene, las autodefensas, seg å forsvare sivilbefolkningen mot overgrep begått av kartellet Los Caballeros Templarios – Tempelridderne. De hevder at dette kartellet driver med ran, kidnapping, utpressing og “skattlegging” og at situasjonen er blitt ulevelig, siden myndighetene ikke stanser kartellets aktiviteter. En av grunnene til at politiet ikke lykkes med å forhindre overgrepene er blant annet at Tempelridderkartellet tok kontroll over delstatens ordensmakt og politiske institusjoner under kommunevalget i 2011.

Paramilitære grupper inntok tidligere i januar Tempelridderkartellets bastion Apatzingán.

 Tempelridderkartellet oppsto i mars 2011 etter at kartellet som opprinnelig kontrollerte Michoacán, La Familia Michoacana, var i ferd med å gå i oppløsning etter at dets leder og grunmlegger Nazario ‘El Chayo’ Moreno Gonzáles – også kjent under aliaset ‘El más loco’ (den aller galeste) – som (sannsynligvis) ble drept i desember 2010. Etter at etterfølgeren ‘El Chango’ pågrepet i juni 2011, gikk La Familia i praksis i oppløsning, og Tempelridderkartellet tok over.

Og hva tok de over? For det første rutene, eller korridorene, der narkotrafikken foregår. Og dette handler om mer enn transport av ferdigprodusert narkotika. Det skal transporteres råvarer – enten marijuana eller opiumsvalmuer (som dyrkes i Michoacán) eller kjemikalier til fremstilling av metamfetamin eller annen syntestisk dop som ankommer fra utlandet, oftest Kina, til havnebyen Lazaro Cárdenas. (Kokainvirksomheten driver Tempelridderkartellet hovedsaklig i Costa Rica).

Se også: Hvorfor førte prisen på lime til borgerkrig i Michoacán, Mexico? – del 1

Dette skal fraktes til laboratoriene som ligger i den uveisomme regionen Tierras Calientes, hvorfra den ferdige narkotikaen transporteres videre mot den amerikanske grensen. 359 av de 840 narkotikalaboratoriene som mexicanske myndigheter har avdekket i perioden 2000 til 2012, lå i Michoacán. Hele 79 av disse lå i kommunen Apatzingán som tidligere i januar ble tatt av selvforsvarsstyrkene.

Langs disse samme rutene skal det også transporteres våpen, og ikke minst kontanter som oppgjør for partiene ferdig stoff som leveres – som igjen skal dekke kostnader til våpenkjøp, kjøp av kjemikalier, lønn til kartellmedlemmer – og kjøp av politikere, militære og politi.

Terrororen er ikke bare myntet på rivalene, men også for å skremme sivilbefolkning og myndighetsrepresentanter til lydighet.

 For disse rutene er selve blodårene til kartellet. De må holdes åpne, en må sikre seg mot at disse operasjonene og transportene forpurres av myndighetene – eller av rivaliserende karteller.

Et slikt problem var det Golf-kartellet fikk i 2004, da politiet i Michoacán pågrep deres stedlige representant som kjøpte marijuana og opiumsvalmuer fra lokal bønder.

Golf-kartellet sendte da en gruppe fra det som den gang fremdeles var deres væpnede arm, Los Zetas, for å gjenopprette forsyningslinjene. Men Zetas hadde en annen fremgangsmåte enn den tidligere representanten: de for frem med ekstrem brutalitet som gikk ut over både fiender og lokalbefolkning. I tillegg til å beskytte narkotrafikken drev de med utpressing, leiemord og kidnapping.

De lokale marihuanabøndene begynte å samle seg til et opprør mot det nye regimet, og deres leder skulle bli bonden og legpredikanten Nazario Moreno Gonzáles. På tampen 2006 sto det nye kartellet frem med løpesedler med religiøse motiver og med budskap om at uskyldige mennesker fra nå av ville beskyttes mot Zetas’ overgrep. Beskytterne kalte seg La Familia Michoacana.

Altså, vi i Michoacán, til forskjell fra dem (Zetas) fra Tamaulipas. Vi kan bestyre eksporten av (de illegale) produktene våre selv.

En “narkomanta” som proklamerer La Familias opprør mot Zetas.

Det neste utspillet fra La Familia skapte overskrifter over hele verden: fem avkuttede hoder ble kastet inn på dansegulvet i et diskotek, sammen med en plakat med føgende budskap: “Familien dreper ikke for betaling, den dreper ikke uskyldige. Bare den som fortjener å dø, bir drept, Må hele folket vite dette, dette er den guddommelige rettferdighet.”

Å spille på det religiøse overfor en dypt troende og konservativ mexicansk landsbygdbefolkning ville gi La Familia en legitimitet som Zetas manglet. Det første kristne kartellet var født. Nazario utga en bok med La Familias prinsipper, Pensamientos (Tanker) som skulle bli kartellets hellige skrift. Her presenteres betydningen av ærlighet, ridderlighet, og det gis råd om halshogging og tortur av ens fiender. Det første evangelium i den nye Narcocristianismo.

La Familias hellige bok, senere overtatt av Tempelridderne.

Men snart begynte La Familias områdeansvarlige å ty til samme metoder som de fordrevne Zetas: kidnapping, utpressing og likvideringer. Da ‘El Chayo’ ble drept i desember 2010, benyttet den religiøse fraksjonen anledningen til å bryte ut under ledelse av Servando ‘La Tuta’ Gómez Martínez. De tok med seg La Familias hellige bok, Pensamientos, og satte seg fore å gjeninnføre de religiøse prinsipper. Gruppen tok navnet Los Caballeros Templarios – Tempelridderkartellet.

Den religiøse overbevisningen varte ikke lenge. I 2013 oppsto, som vi så i forrige artikkel, en rekke selvforsvarsgrupper i Michoacán som hadde som formål å beskytte sivilbefolkningen mot Tempelriddernes overgrep: drap, ran, utpressing, kidnapping.

Nettopp mens vi skriver denne teksten kom nå bekreftelsen fra Mexicos påtalemyndighet om at de etterforsker angivelige beviser på at selvforsvarsstyrkene forsynes med våpen av Jalisco Nueva Generación-kartellet. Nueva Generación kjemper mot Tempelridderkartellet om kontroll over nabodelstaten i sør, Guerrero, og det er lite overraskende at de søker å ta kontroll også over Michoacán som ligger mellom nettopp Jalisco og Guerrero.

Ideellt for narkoproduksjon: grisgrendt, kupert og med strategisk beliggenhet.

Og som La Familia gjorde da de erstattet Los Zetas, påberoper de seg å beskytte sivilbefolkningen. Akkurat slik Tempelridderne gjorde da de i neste omgang detroniserte La Familia.

Selv om selvforsvarsgruppenes opprør i Michoacán skulle være en autentisk revolt mot Tempelriddernes brutale undertrykking, er det lite sannsynlig at ikke disse vil bli innlemmet i et av de rivaliserende kartellene. En organisasjon som ikke har tilgang til de enorme narkoinntektene, har ingen mulighet for å utøve den territorielle kontroll som er det kampen om Michoacán dreier seg om.

Så lenge den nye gruppen lykkes med å totalt utmanøvrere rivalen de erstatter – slik man har sett under de to foregående maktskiftene i delstaten – vil sivilbefolkningens lidelser i Michoacán sannsynligvis ikke bli verre enn de er.

Det er først når to jevnbyrdige rivaler ender opp med å utkjempe en langvarig kamp, at det militære mål opphører å være rivalen, men derimot sivilbefolkningen.

Våpenbeslag fra Tempelridderne – ingen andre karteller benytter sverd.

Det var slik verdens to største kokainprodusenter sto mot hverandre i Colombia rundt årtusenskiftet. Kampen om territoriell kontroll mellom den paramilitære hæren AUC og FARC-geriljaen førte til at over 200 000 sivile ble myrdet og mer enn fem millioner måtte flykte fra sine hjem på landsbygda.

Situasjonen i Michoacán er fremdeles uavklart. Mye vil avhenge av hvordan myndighetene vil gjennomføre sine planer om legalisering av selvforsvarsstyrkene, og ikke minst hvilke karteller og selvforsvarsgrupper som kan påregne støtte fra de lokale politistyrkene i de ulike kommunene. Offentlig innblanding kan fort forverre situasjonen. Tragisk nok er kanskje det beste sivilbefolkningen i Michoacán kan håpe på, at Nueva Generación-kartellet er bedre organisert og sterkere finansiert, slik at de kan erstatte Tempelridderkartellet raskt og effektivt.

Cocaine.no kommer i alle fall til å følge utviklingen i den dramatiske situasjonen i Michoacán.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>