Hvordan rømte “El Chapo” Guzmán?

Lederen for det meksikanske Sinaloa-kartellet, Joaquín “El Chapo” Guzmán, blir av Forbes rangert på 67. plass over verdens mektigste mennesker, og på 1153. plass over verdens rikeste.
Lørdag den 11. juni rømte han fra Mexicos sikreste fengsel, Altiplano-fengselet i Almoloya i delstaten México.

Myndighetene hevder at han forsvant ut av overvåkingskameratets bilde da han gikk inn i cellens dusjhjørne. Da cellen ble inspisert, fant man i dette hjørnet et hull i gulvet med en sjakt som førte 10 meter ned til en rømningstunnel. Denne angivelige tunnelen var 1,5 kilometer lang og endte opp i et hus som var under oppføring utenfor fengselsmurene. Man fant ingen spor etter den rømte kartellederen, men derimot en skinnegående motorsykkel han skal ha benyttet for å komme gjennom tunnelen hurtigst mulig.

Dette er andre gang El Chapo rømmer fra et meksikansk fengsel. Første gang var i januar 2001, og han hadde da sittet inne siden 1993. Sammen med Osama Bin Laden var han da et av verdens mest ettersøkte mennesker frem til han endelig ble pågrepet den 22. februar i fjor.

Så hva skjedde?

For det første gjenstår det å se bevis for at tunnelen faktisk eksisterer. Så langt har det bare vært publisert bilder av innløpet og utløpet til den angivelige tunnelen.

Men det er all grunn til å tro at tunnelen er rell. Det er ikke uten grunn at El Chapo også gikk undernavnet “Tunnelenes herre” (El Señor de los túneles); Sinaloa-kartellet han leder har i tiår spesialisert seg på å grave avanserte tunneler under grensen mellom Mexico og USA, og de av El Chapos skjulesteder som har vært oppdaget, har hatt sinnrike systemer av flukttunneler. For en milliardbedrift som Sinaloa-kartellet er ikke dette noen vanskelig oppgave – heller ikke å konstruere tunnelen på det knappe halvannet året siden Guzmán ble pågrepet.

Byggingen av tunnelen er ikke problemet. Men at det skal ha skjedd i Mexicos sikreste fengsel uten at noen har oppdaget noe som helst, er helt utenkelig.

Se også vår reportasje om narkotikapolitikk

For det første ligger huset der tunnelen munnet ut, rett foran fengselet og uten annen bebyggelse av noe slag imellom (se bildet). At her skal ha pågått et gigantisk tunnelprosjekt, som blant annet medfører vekk-kjøring av over 2000 kubikkmeter masse, uten at noen i fengselet har reagert, er umulig. Selv om massen skulle ha blitt distribuert utover tomten dette huset sto på, slik det har vært antydet, ville det uansett vært et større byggeprosjekt i fengsels umiddelbare nærområde, som ville utløst nærmere undersøkelser.

maps

Ca. 1200 meter i luftlinje mellom fengselet og anleggsplassen der tunnelen munnet ut.

Spesielt tatt i betraktning at El Chapo inntil han ble pågrepet i februar 2014 var regnet som verdens mest ettersøkte mann. Og at han hadde klart å rømme fra et høysikkerhetsfengsel en gang før. OG, tatt i betraktning at han gikk under kallenavnet “Tunnelenes mester”…

Selv om det skulle være muig å ubemerket bygge en tunnel under fengselet, gjenstår fremdeles problemet med å føre tunnelen opp i cellen til El Chapo. Regelverket for mexicanske høysikkerhetsfengsler krever at cellene bygges på en to meter tykk betongplatting. Å bore en tunnel gjennom et slikt gulv er selvsagt ikke noe man gjør ubemerket. Den minste uregelmessige lyd ville selvsagt medført undersøkelser i et fengsel der landets mektigste mafiaboss sitter.

Det hersker ingen tvil om at “flukten” har vært godkjent av fengselsledelsen og er grundig planlagt. Dette har da også myndighetene antydet i sine uttalelser, og 22 av de 34 ansatte ved fengselet, direktøren inkludert, sitter i dag arrestert mistenkt for å ha bidratt til flukten.

Det er imidlertid lite sannsynlig at korrupsjonen begrenser seg oppad til fengselsledelsen. Journalisten Anabel Hernández har avdekket at forut for forrige flukt ble den korrupte fengselsledelsen ble beskyttet av sjefen for landets fengselsvesen og av hans overordnede i Innenriksdepartementet. Korrupsjonen for å muliggjøre enda en rømning er selvsagt enda mer omfattende, og går enda høyere i høyere i hierarkiene. Dette reduserer selvsagt sannsynligheten for at vi noen gang får vite sannheten om El Chapos “flukt”.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>