Familiene til de 43 forsvunne studentene leter i Mexicos militærforlegninger

Den 12. januar støtte militæret i Iguala – byen der de 43 studentene forsvant den 26. september i fjor – sammen med demonstranter som krevde å få lete etter de forsvunne studentene i delstatens militærforlegninger. Dagen etter, under et møte mellom studentenes pårørende og føderale myndigheter, ble en slik tillatelse gitt. De pårørendes talsmann, Felipe de la Cruz, uttalte i den forbindelse i et radiointervju, at intensjonen var å lete i militærforlegninger over hele landet og ikke bare i delstaten Guerrero.

mex

Sammenstøt mellom demonstranter og militære i Iguala den 12. januar.

Forskeren Jorge Antonio Montemayor Aldrete fra Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) har sammen med andre spesialister nylig publisert en analyse som viser at det er fysisk umulig at likene ble brent i den avfallsdumpen som myndighetene har utpekt som stedet der gjengmedlemmer i Guerreros Unidos skal ha brent likene før de kastet asken på elven. For det første ville et slikt bål ha krevt 33 tonn med ved, eller eventuelt 995 bildekk som brensel. Noe det ikke ville ha vært plass til i denne dumpen. Dernest ville temperaturen fra et slikt bål ha nådd 1600 grader og all vegetasjon i området rundt ville vært svidd av – noe den ikke er. Jordsmonnet bærer heller ingen preg av å ha vært utsatt for en slik ekstrem varme.

Se også: 43 studenter massakrert i Mexico?

Endelig ville henrettelsen av 43 mennesker, og det å slepe dem ned i denne dumpen, innebære at massevis av DNA-spor i terrenget rundt – hår, blod, hudrester etc på bakken og i krattet. Intet slikt er funnet.

Mye tyder derfor på at myndighetenes hypotese – som er basert på vitenmål av de arresterte Guerreros Unidos-medlemmene (som etter alt å dømme har vært utsatt for tortur)  ikke stemmer.

Den samme Montemayor har imidlertid lansert en annen hypotese: at likene av studentene har blitt brent i en av militærets krematorier. Forskerne har derfor bedt om logger og innkjøpsrapporter (drivstoff til krematoriene) fra militære og større sivile krematorier for å undersøke denne hypotesen nærmere.

Se også: 25 massegraver funnet, men fremdeles ikke den rette

 

 

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>