43 studenter massakrert i Mexico?

For det første, man vet ennå ikke om studentene som ble pågrepet av politiet i byen Iguala er myrdet. De er forløpig registrert som forsvunnet. Og så er det funnet noen massegraver i byen med forbrente lik som rettsmedisinerne arbeider med å identifisere. Resultatet vil ikke foreligge før tidligst i neste uke. Men for de som ”blir forsvunnet” i Latin-Amerika (å forsvinne ble et transitivt verb på spansk etter de blodige diktaturene i Chile og Argentina på 70-tallet.) er som regel skjebnen beseglet.

Sakens fakta er relativt klare:

imagen-16a-1Omlag 80 lærerskolestuder fra Ayotzinapa var den 26. september i den tredje største byen i delstaten Guerrero, Iguala, for å samle inn penger til skolen. Da de om kvelden skulle forlate byen ble de stanset av politiet og beskyldt for å ha stjålet bussene de ble transportert i. Situasjonen endte med at politiet skjøt mot bussene med studentene, som flyktet ut i byens gater. Noen timer senere sto noen av studentene og samtalte med lokale journalister da de på nytt ble beskutt av ukjente menn.

På samme tidspunkt åpnet en annen gruppe ukjente menn ild mot en buss med et fotballag som kom fra samme sted (Chilpancingo, 15 minutter fra Ayotzinapa).

I alt ble syv personer drept i disse skyteepisodene: tre studenter, tre fotballspillere samt en kvinne i en forbipasserende taxi. 25 personer ble skadet. Ytterligere en student ble funnet torturert og drept dagen etter. (Obs: linken inneholder svært sterke bilder).

Og 56 personer ble meldt savnet.

I løpet av de neste dagene kom noen av disse til rette – i live, og slik det ser ut i skrivende stund er det totale antallet savnede studenter er 43.

Den 4. oktober meldte så påtalemyndighetene at 28 lik var funnet i seks massegraver i Pueblo Viejo, en av de fattige forstadene til Iguala. Likene var sterkt forbrent og de omkomne kunne ikke identifiseres uten DNA-analyser, og det kunne derfor ikke slås endelig fast at det dreide seg om de forsvunne studentene. Statsadvokaten i Guerrero, Iñaky Blanco, kunne imidlertid bekrefte at to medlemmer i det lokale narkokartellet Guerreros Unidos hadde innrømmet å ha henrettet 17 studenter på dette stedet i samarbeid med det lokale politiet i Iguala.

Ifølge Blanco viser videoer tatt opp på åstedet for konfrontasjonen mellom politiet og studentene hvordan politiet fører vekk grupper av studenter. Teorien er at disse har blitt overlevert til den kriminelle gruppen. Per 4. oktober var 22 politimenn og 8 andre personer var så langt mistenkt og arrestert i saken, og guvernøren i Guerrero, Ángel Aguirre, har uttalt at kommuneadministrasjonen i Iguala har vært infiltrert av organisert kriminalitet.

Og enda en person var nå savnet: ordføreren i Iguano hadde gått under jorden.

 


Hvorfor?

masacre_igualaDer står saken. Og der kan den bli stående. La impunidad – straffefrihet – i Mexico er blant verdens høyeste. 98,5% av forbrytelsene blir aldri domfelt ifølge en studie fra Técnologico de Monterrey.

Og hvis en har nerver til å se bildene i linken over av den drepte studenten… Hvem i politiet eller påtalemakten er nidkjære nok i tjenesten til å utsette seg selv eller sine nærmeste for slikt?

Så i tilfelle verden aldri skulle få vite sannheten om hva som skjedde og hvorfor i Iguala, så vil vi i det minste her se på noen mulige sammenhenger og forklaringer.

Ordførerens svigermor har nå blitt kidnappet, og det har blitt publisert en video på Youtube der hun kan fortelle at guvernøren i delstaten fikk sin valgkampanje finansiert av Beltrán Leyva-kartellet og at hennes svigersønn, ordføreren, også arbeider for dette kartellet gjennom den lokale banden Guerreros Unidos. For dette mottar han visstnok månedlig 2 milioner meksikanske pesos (ca. 150 000 USD).

På tross at hennes vitenbyrd i egenskap av å være kidnappet ikke kan tillegges stor vekt, kan den første delen av hennes påstand utmerket godt være tilfelle. Meksikanske karteller har guvernører på sine ”lønningslister”, men i langt større grad ordførere og andre representanter i kommuneadministrasjonene. Det er vanskelig å drive aktivt med narkotrafikk, utpressing og andre kriminelle aktiviteter hvis den lokale ordensmakten legger seg bort i forretningene. Dette unngår man ved å ha en vennligsinnet ’alcalde’ (ordfører) – som har helt andre fullmakter til å styre innsatsen til lokalt politi enn for eksempel i Norge.

Guerrero er en av de fattigste delstatene der deler av befolkningen lider av regelrett underernæring. I tillegg er det en av de mest voldelige. I likhet med den svært voldelige nabostaten i nord, Michoacán (som vi har skrevet artikler om her) ligger den ved Stillehavskysten og det er av stor strategisk betydning for narkotikakartellene å kontrollere denne regionen både av hensyn til produksjon og transport av narkotika og tilhørende innsatsstoffer.

I Guerrero er det tre grupperinger av karteller som kjemper om kontrollen: Beltrán Leyva i allianse med Los Zetas, Jalisco Nueva Generación (som også kaller seg Matazetas – Zetas-dreperne) samt Tempelridderkartellet som også er en tradisjonell fiende av Zetas.

I dette tilfellet ser det altså ut til at det er førstnevnte kartell, gjennom den allierte kriminelle gruppen Guerreros Unidos som står bak de antatte drapene.

Men hvilke interesse skulle disse ha av å ta livet av flere titalls studenter? Det er – i alle fall – tre mulige forklaringer:

 

Calentar la plaza

Når slike massakrer, som nødvendigvis må vekke oppsikt også internasjonalt, blir begått i Mexico, dreier det seg i mange tilfeller om et forsøk fra en rivaliserende gruppe å ”varme opp plazaen” – det vil si å trekke oppmerksomhet mot en by eller region der en rival har kontroll, for slik å prøve å få myndighetene til å sette inn politi og militære styrker mot rivalen. Og dermed benytte rivalens pressede posisjon til å ta kontrollen selv.

Hvis det faktisk skulle vise seg at det er Guerreros Unidos som står bak drapene, er denne hypotesen lite sannsynlig. Dette er byen de kontrollerer sammen med lokalt politi og politikere. De har ingen interesse av å trekke nasjonal og internasjonal oppmerksomhet mot byen.

 

Territoriell kontroll

Igjen forutsatt at Guerreros Unidos står bak drapene, kan det tenkes at drapene er en advarsel til et rivaliserende kartell i delstatshovedstaden Chilpancingo. Småbyen Ayotzinapa med lærerskolen studentene kom fra, ligger et kvarter utenfor denne byen. Det faktum at også bussen med fotballaget til Chilpancingo ble beskutt, kan tyde på en slik sammenheng.

I så fall er logikken velkjent fra den colombianske kokainkrigen: rivaliserende narkotrafikerende grupper søker å destabilisere rivaler ved blant annet å svekke deres oppslutning i befolkningen i områdene de kontrollerer. ”Oppslutning” betyr i denne sammenheng frykt – at befolkningen innser at en annen gruppe er sterkere og at det er større grunn til å frykte (altså adlyde) den nye gruppen. Massakrer og bestialsk tortur er i slike sammenhenger et ledd i å ekspandere sitt territorium – men ofrene er oftest sivile. Både siden de er ubevæpnet og dermed enklere mål enn rivaliserende grupper, og siden intensjonen er å kontrollere sivilbefolkningen for dermed å kunne kontrollere territoriet.

Statsadvokaten i Guerrero uttalte i et intervju i mai i år at Guerreros Unidos kjempet med tre andre karteller om å ta kontroll over Chilpancingo. Denne hypotesen virker dermed plausibel.

 


Sosial rensing

estudiantes-desaparecidos-en-iguala_655x438Lærerskolene på landsbygda, Escuelas Normales, har i Mexico ord på seg for å være utklekkingsanstalt for opprørske og systemkritiske studenter. Studentene ved lærerskolen i Ayotzinapa var i 2011 i et sammenstøt med politiet der to personer ble drept i forbindelse med en protest mot en utdanningsreform, og protestene har fortsatt i årene etter. Studentene ved denne skolen har også arrangert veiblokkader på veien til ferieparadiset Acapulco som ligger i Guerrero som protest mot kartellenes jerngrep om delstaten. I tillegg til volden er problemet slik det oppleves av sivilbefolkningen, særlig utpressingen av regionens næringsdrivende. Dette er en annen av kartellenes hovedinntektskilder og bidrar til en kraftig prisvekst på matvarer og produkter og tjenester generelt, noe som igjen øker fattigdommen. (Se her hvordan dette første til etableringen av selvforsvarsgrupper i Michoacán tidligere i år.)

Siden både politi og politikere står i ledetog med kartellene i byer som Iguala, står enhver systemkritisk bevegelse overfor en svært farlig og mektig fiende. Og særlig når systemkritikken rettes konkret mot denne kriminelle sammensvergelsen. Et voldelig anslag mot én aktør, som i dette tilfellet med studentene fra Ayotzinapa, vil i tillegg ha som effekt å skremme andre kritiske røster til stillhet. Det mest skremmende er kanskje at dette er et målsetning som deles av de involverte kriminelle aktører. En aktør som oppfattes som oppviglersk og venstreorientert vil være en felles fiende for samtlige karteller (og deres samarbeidspartnere i delstater og kommuner) – uavhengig av at disse kjemper om kontroll seg imellom.

 

Så hva var årsaken?

Slik situasjonen ser ut, hvis en skal legge til grunn informasjonen som er kommet ut så langt, er den siste forklaringen den mest sannsynlige, mens den andre ikke kan utelukkes. Men ingen av dem forklarer likevel en massakre som tar livet av dusinvis av studenter ved en lokal skole, noe som åpenbart ville trekke oppmerksomhet til byen. Drap på noen få hadde knapt vakt oppmerksomhet utenfor delstaten. Men en storstilt massakre på studenter er noe annet, selv i narkovoldens Mexico.

Noen har øyensynlig gjort en graverende feilvurdering ved å beslutte å drepe studentene.

Alternativt er dette nettopp et forsøk på å ”varme opp plazaen” for Guerreros Unidos. Men i så fall er ikke vitnesbyrdene fra de to angivelige kartellmedlemmene sanne. Disse kan da være fremprovosert for å skjule identiteten til en rivaliserende gruppe, og da gjerne ved tortur som er svært utbredt i meksikansk politi. At den siste av Beltrán Leyva-brødrene som fremdeles var på frifor, Héctor ‘El H’, ble pågrepet den 1. oktober, noen dager etter den antatte massakren, kan bekrefte teorien om at saken er et komplott for å svekke konstellasjonen Beltrán Leyva/Zetas/Guerreros Unidos ved å “varme opp deres plaza”.

Cocaine.no vil følge saken fremover.

 

 

Kilder:

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/-8220por-que-el-gobierno-mata-a-los-alumnos-8221-96369.html

http://www.altonivel.com.mx/45814-que-esta-pasando-en-guerrero.html

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/09/140929_mexico_guerrero_estudiantes_desaparecidos_ayotzinapa_an

http://www.jornada.unam.mx/2014/10/06/politica/003n1pol

http://www.huffingtonpost.com/2014/10/04/mass-grave-mexico-students_n_5933040.html

http://www.losangelespress.org/gobierno-y-narcotrafico-en-guerra-contra-el-pueblo-de-guerrero/

http://noticias.univision.com/article/1564872/2013-06-10/narcotrafico/noticias/carteles-narcotrafico-disputa-municipio-union-guerrero

 

 

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>