230 000 barn drevet på flukt i Colombia siden 2013


UNICEF publiserte forrige uke rapporten Childhood in the Time of War. Will the children of Colombia know peace at last?

Bare de tre siste årene, mens fredsforhandlingene i Havanna har pågått mellom colombianske myndigheter og geriljaorganisasjonen FARC, har antallet barn som har blitt ofre i konflikten holdt seg katastrofalt høyt.

230 000 barn har blitt drevet på flukt bare siden januar 2013. For å gi et begrep om hvor mange dette er: hadde man stilt dem tett i tett på en rekke fra Slottet og nedover Karl Johan – ville rekken nådd til Halden.

449-44-girl-soldiers

1000 har blitt rekruttert til illegale væpnede grupper. 75 har blitt drept i kamper og 180 har blitt skadet. 129 barn ble landmineofre, hvorav 108 overlevde – men gjerne alvorlig funksjonshemmet.

Dette er de offisielle tallene. Rapporten påpeker at det reelle antallet ofre kan være mye høyere.

Om barnesoldater skriver UNICEF at deres oppgaver er mangfoldige: som budbringere eller informanter; å lage, installere eller finne landminer; som guider og vakter; som seksualpartnere for lederne, eller til å rekrutte andre barn. I tillegg benyttes de også i kamp og til bortføringer.

Se landmineofferet “Dianas” historie om hvordan hun ble rekruttert til en geriljagruppe som barn:

Gjennomsnittsalderes for barnerekruttene er 13 år. Siden 1999 har 6000 lyktes med å unnslippe gruppene etter å ha blitt rekruttert. 80% lyktes med å rømme mens 20% ble satt fri.

Selv de barna som verken blir rekruttert eller tvunget til å flykte, rammes av krigen – blant annet gjennom ødelagt utdanning. Faren for å bli tvangsrekruttert, for å bli offer for et seksuelt overgrep, eller for å komme ut for en landmine, er noen av grunnene til at foreldre ikke tør sende barna sine til skolen i de rurale strøkene der krigen er mest intens. Også trusler mot, og usikre forhold generelt, for lærerne, bidrar til stor lærermangel i konfliktsonene.

Siden 1990 har 1100 barn blitt drept eller skadet av landminer. I tillegg til dene tragedien, begrenser også landminetrusselen befolkningens muligheter til å bevege seg fritt og dermed få tilgang til helsetjenester, utdanning, arbeidssteder, markeder osv. Alt dette begrenser samfunnenes utvikling og styrker dermed forholdene som skaper konflikt i utgangspunktet.

Hør Jhon Ferney fortelle her om hvordan han ble drevet på flukt med familien da han var 13 år, og ble offer for en landmine samme dag: 

 

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>