150 000 antatt kidnappet i Mexico i 2014

secuestroooooo_giganteJohn Jairo Guzman ble den 20. september i fjor kidnappet av tre politimenn på åpen gate i Mexico City – trukket ut av bilen og kjørt av gårde i en rød SUV. En av de mange passive tilskuere tok opp denne videoen som senere førte til identifikasjon av de tre politimennene – som alle har gått i dekning. Deres overordnede benektet ethvert kjennskap til saken, men beviser mot ham har fremkommet og han er nå fengslet. Guzman selv lyktes med å rømme fra sine kidnappere to måneder senere.

I 2013 ble det anmeldt 1583 kidnappinger i Mexico, en økning på 19% siden 2012. Men dette tallet er bare en brøkdel av det faktiske omfanget. I en dør-til-dør undersøkelse utført av det mexicanske versjonen av Statistisk sentralbyrå om kriminalitet i landet, viste at kun 1% av kidnappinger blir anmeldt til politiet.

Bakgrunnen for dette er selvsagt den vanlige truselen fra kidnappere om at offeret vil bli henrettet hvis saken blir anmeldt. Men enda viktigere er at korrupt mexicansk politi er direkte eller indirekte involvert i flertallet av bortføringene. Ikke bare vil kidnapperne dermed få vite at saken er anmeldt, men også hvilken informasjon de pårørende har gitt til politiet.

Hvis 1583 anmeldte saker utgjør 1% av kidnappingene i Mexico i 2013, er altså det totale antallet 158 300.

Mange av de pårørende vil ikke være i stand til å betale kidnappernes ofte skyhøye løsepengekrav. Og selv etter å ha mottatt løsepenger, finner kidnapperne det ofte tryggest å henrette offeret. Dette forklarer de mange massegravene som har blitt funnet i Mexico de senere årene.

Kidnappingsindustrien i Mexico skjøt fart med kartellenes vekst det siste tiåret. I dag anslås at vel halvparten av kidnappingene begås av disse gruppene. Det betyr at den andre halvparten utføres at det som på spansk kalles “delincuencia comun” – vanlig (ikke narkorelatert) kriminalitet.

Men realiteten er at disse opererer i et marked og med teknikker som er skapt av narkokartellene. En kidnappingsindustri av slike enorme proporsjoner er for eksempel ikke mulig uten den omfattende korrupsjonen i ordensmakten og rettsvesenet som narkoindustrien står bak, eller sivilbefolkningens frykt for å bli involvert som vite eller på annen måte komme i søkelyset til de ekstremt voldelige kriminele gruppene.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>